Elavbrott onsdagen 22/11 kl 08.00 – lunch

Solcellsinstallationen går framåt, nu ska vi koppla ihop solcellerna med elnätet. Det innebär inte att vi kommer att börja köra solcellerna än, utan det återstår fortfarande en del arbete. Därefter ska installationen besiktigas, men det ska inte ta alltför lång tid innan systemet är igång.

För att kunna göra det här arbetet, så måste vi bryta strömmen till huset den onsdagen 22/11 kl 08.00, arbetet bör vara färdigt kring lunch.

Vi har två elmatningar till huset och vi kommer att bryta den till 6B. Det innebär att all el i 6B kommer att brytas (inkl hissar). Rimligtvis kommer hushållselen i 6A att fungera, men om hissar och övrigt elektriskt i gemensamma utrymmen i 6A kommer att fungera vet vi inte. Räkna därför inte med att kunna använda hissarna någonstans i huset under avstängningen. Det samma gäller tvättstugorna.