Elavtal 2024

Vi har ju gått med i HSB:s gemensamma elupphandling och priserna är nu klara.

Snittpriset under 2024 är 79,20 öre/kWh exkl. moms + EPAD SE4, och profilkostnader.

Tillkommande är kostnader för prisområde EPAD SE4 samt profilkostnader, vilket bedöms till 0,20 –0,25 SEK/kWh, beroende på hur elmarknaden utvecklas.

Avtalet är uppbyggt så att det är ett fast grundpris för varje månad vilket varierar över året, 79.2 öre är ett genomsnitt av alla månaders grundpris och ovanpå det tillkommer EPAD d.v.s. elområdestillägg och profilkostnader.