BOENDEINFORMATION

Möjligt att hyra, låna och uttnyttja för medlemmarna i brf Vårvinden:

SLAGBORR Föreningen har en slagborrmaskin som är väl lämpad för husets hårda väggar och tak. Den kan lånas på expeditionstid och behållas under kortare perioder, max 1 vecka. En deposition om 200 kr krävs, och den återbetalas vid återlämnande av maskinen komplett med alla tillbehör och alla borr.

GILLESTUGAN är en komplett festlokal med bord, stolar, tallrikar, glas etc dimensionerad för 35-60 personer. Lokalen bokas på tavlan utanför expeditionen. Det bör noteras att det skall vara ”tyst” efter klockan 23:00, det vill säga ingen hög musik efter detta klockslag. Hyran för lokalen är för närvarande 300 kr per dygn plus 500 kr i deposition.

UTHYRNINGSLÄGENHET Föreningens uthyrningslägenhet betecknas ÖII. Det är en komplett utrustad tvårumslägenhet på bottenplan som uthyres till en kostnad av för närvarande 200 kr per dygn plus 500 kr i deposition. Lägenheten bokas på tavlan utanför expeditionen. Lägenheten kan inte bokas mer än 6 månader i förväg och får om tillfälle ges hyras under längst 1 månad. På sommaren 15/6-15/8 är längsta hyrestiden 14 dagar. Rökning är förbjuden i ÖII:an.

MOTIONSRUM & BASTU finns i källaren. Motionsrummet som ligger i källarkorridoren är utrustat med diverse styrketräningsredskap. Bastun ligger i gillestugan i anslutning till toaletterna. Motionsrummet och bastun får utnyttjas av medlemmarna samt av gäster i sällskap med dessa. Meddela expeditionen om du vill nyttja motionsrum och bastu, en avgift om för närvarande 75 kr/mån debiterasvia hyresavin. Bokningslista till bastun finns i anslutning till bastun.

VÄVSTOLAR I huset finns en vävstuga med två vävstolar. De som är intresserade kan kontakta styrelsen.


Avgift

Det enklaste är om man betalar avgiften via autogiro, så här gör man.

Föreningsinformation för BRF Vårvinden:

ANSVAR

Bostadsrättsinnehavaren ska vara aktsam och väl vårda sin egen lägenhet liksom föreningens egendom i övrigt. Om det i lägenheten uppstår sådan skada att dess avhjälpande inte kan uppskjutas skall styrelsen underrättas. Detta gäller till exempel vid översvämning då vattnet kan behöva stängas av. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för reparationer i den egna lägenheten.

BALKONGER

Balkonglådor hängs på insidan av räcket, och det är av brandsäkerhetsskäl inte tillåtet att grilla på balkongerna. Det är heller inte tillåtet att skaka mattor och dylikt på balkongerna. Piskning av mattor, möbler etc ska ske på därför avsedd plats vid norra gaveln. Inget får kastas från balkongerna; detta gäller även cigarettfimpar. Sopning och rengöring skall ske med varsamhet. Inglasning av balkonger och underhåll av desamma sker på bostadsrättsinnehavarens egen bekostnad.

BARNVAGNSRUM

Barnvagnsrum finns vid A- och B-trappan. Kontakta styrelsen om du vill använda rummet.

BREDBAND

Fastigheten är ansluten till Bredbandsbolaget och ComHem.

Föreningen har tecknat ett kollektivt bredbandsavtal med Bredbandsbolaget (Telenor), kostnaden (för standardhastigheten 250 Mbit/s) ingår i månadsavgiften. Det går att uppgradera hastigheten och lägga till telefon och tv-paket om man vill, till rabatterad, egen kostnad (tecknas direkt med Telenor iså fall).
Det finns fiber in till huset och spridningsnätet i huset är koppar.

De som önskar använda ComHems internettjänst framöver får teckna ett eget abonnemang för nyttjande av detta.

CYKLAR

Cyklar får inte ställas på trottoaren framför fastigheten, invid husets vägg eller placeras i entréer och korridorer, utan ska placeras i cykelställen eller i cykelförråden. I annat fall kan trottoaren inte rengöras eller snöröjas och synskadade kan snubbla över cyklarna. Även i cykelförråden ska cyklarna placeras i ställen. Övergivna cyklar rensas ut kontinuerligt efter det föreningen annonserat om detta.

ELANSLUTNING

Fastigheten är ansluten till kollektiv el.

Detta innebär att alla lägenheter får sin el via bostadsrättsföreningen. Debitering av verklig elförbrukning sker från bostadsrättsföreningen i efterskott enligt avläsning av individuella mätare per lägenhet och debiteras tillsammans med månadsavgiften för lägenheten.

Ni kan se er egen förbrukning på https://tenantportal.techem.se/

Glöm inte att läsa av elen i samband med av/inflyttning för eventuell reglering i samband med ägarbyte.

FONDER

En del av månadsavgiften avsätts varje år till de så kallade inre fonderna. Storleken på beloppet är beroende av lägenhetens andel i föreningen. Fonden följer lägenheten och ska utnyttjas till renovering av lägenheten. Endast den utrustning som fanns ursprungligen i lägenheten ersätts av fonderna. Detta innebär att kyl, frys, golv, tapeter, badkar, etc godkänns medan tvättmaskin och duschkabin inte gör det. Vid tveksamheter kontakta styrelsen först. För att kunna ta ut pengar från fonden, ska blanketten för detta fyllas i och kopior på kvitton ska bifogas, blanketten ska sedan lämnas in till styrelsen.

GRILLNING

Grillning är endast tillåten på anvisade platser vid norra och södra gaveln. Kom ihåg att den som grillar tar hand om skräpet efteråt och att lämnar grillplatsen i uppstädat skick. Grillning på balkonger är endast tillåten med elektrisk grill.

KORRIDORER

De boende i varje korridor ansvarar själva för korridorstädning. Korridorerna ska städas varje vecka, och om inte detta sker kommer föreningen att ombesörja detta mot en avgift. Den som ej själv vill eller kan ansvara för städningen ombeds kontakta styrelsen för information om hur städning kan ske mot avgift. Korridorerna får inte utnyttjas som förråd eller uppställningsplats.

KÄLLARE

Vi har varit relativt förskonade från källarinbrott, men det bör påpekas att källaren inte är rätt ställe att förvara stöldbegärlig egendom på. Vi kan gemensamt minska riskerna genom att alltid se till att dörrarna är stängda och att inte släppa in obehöriga i källaren. Man bör också vara mycket restriktiv när det gäller att lämna ut dörrkoden.
Korridorerna i källaren får inte utnyttjas som förråd eller uppställningsplats. All egendom skall förvaras i era egna källarförråd. Brandfarligt material (såsom tex lösningsmedel och oljebaserade färger) får ej förvaras i källarförråden. Max 4 personbilsdäck får förvaras i källarförråden.

MARKLÄGENHETER

Grönområdena utanför marklägenheterna skall hållas fria från avfall och komposter.

MEDLEMSFÖRMÅNER

Föreningen är medlem i Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC, vilket medför att våra föreningsmedlemmar erbjuds särskilda rabatter på vissa produkter och tjänster. Några exempel på dessa är hemförsäkring i försäkringsbolaget IF och säkerhetsdörrar från Daloc. Är du intresserad av att veta mer om förmånerna och hur just du kan dra nytta av dem, kontakta expeditionen på torsdagar. Om du vill ta del av SBC:s förmåner via Internet, på www.sbs.se, så behöver du ett specifikt användarnamn.
Vi har också en bra rabatt på Flügger färg , Traktorvägen 4. Tapeter, färg m.m. Det är bara att säga att du bor i föreningen, så får du rabatten.

MOPEDER & MOTORCYKLAR

Mopeder och motorcyklar får inte ställas på trottoaren framför fastigheten eller framför husets vägg. De kan parkeras på parkeringsplatsen.

ORDNINGSREGLER

I lägenheten får inte utföras sådant arbete som kan störa övriga lägenhetsinnehavare, eller bedrivas yrkes- eller affärsverksamhet utan styrelsens medgivande.

Reparationsarbeten, som borrning, spikning och övrigt störande arbete får inte förekomma efter klockan 20:00.

Störande vattentappning för bad, dusch, tvätt- och diskmaskiner får inte förekomma mellan klockan 22:00 och 06:00. Detta gäller också hög volym på musik- och TV-anläggningar.

PARABOLANTENN

Innan parabolantenn får installeras utan styrelsens godkännande.

PARKERING

Endast medlemmar i föreningen och gäster till dessa får parkera på föreningens parkeringsplats. Parkeringstillstånd för den öppna parkeringen kostar 75 kr/månad – kortaste avtalstid 3 månader. OBS utan platsgaranti. Endast ett tillstånd per registrerad bil för de personer som bor i lägenheten och inte redan hyr i den inhägnade delen. Permanent uppställning av ”renoveringsobjekt” är inte tillåten. 

Plats i den inhägnade delen av parkeringen kan hyras mot en avgift av 125 kr per månad; endast en plats per registrerad bil för de personer som bor i hushållet och i mån av plats. Parkering med laddplats kostar 125 kr/månad + laddningstillägg 130 kr/månad + rörligt elpris.

För samtliga P-platser gäller 1 månads uppsägningstid, vilket innebär att platsen måste sägas upp senast sista vardagen månaden före avflyttningen. Skall du flytta t ex 30 juni gäller 29 maj (en fredag) som sista uppsägningsdag. Och tänk på att alla p-platser hyrs per kalendermånad oavsett vilket datum du flyttar ut om det skulle vara mitt i månaden.P-plats hyrs för minst 3 månader, kortare tid är ej tillåten.

Alla förändringar eller hyra av ny plats hanteras enbart på expeditionen, se expeditionstider i sidfoten.

P-platser hyrs bara ut till permanent boende i huset.

RÖKNING

Rökning är endast tillåten i den egna lägenheten och balkongen. Om rökning medfört skada på lägenheten debiteras lägenhetsinnehavaren för renovering. Fimpar får inte kastas i korridorer, hissar, entréer eller i entréernas omedelbara närhet samt får ej kastas ut från balkongen.

SERVICE

Expeditionen är öppen tider enligt sidfot (begränsat öppethållande under sommar och storhelger). Där finns delar av styrelsen för att ge information och hjälp. Utom expeditionstid kan kan medelande om ej akuta ärenden lämnas i brevlådan utanför expeditionen eller via formuläret under fliken kontaktinformation.

SOPHANTERING

Hushållssopor och matavfallssortering slängs väl paketerade och i rätt sopkärl i soprum A eller B vid entréerna. Soprummen öppnas med entrényckel.
Påsar till matavfall finns på hylla i soprummen, notera att man inte får använda plastpåsar till matavfallet.

Ljuskällor (glödlampor, lysrör etc.) slängs i soprum A i ett speciellt kärl.
Mindre elektronikskrot kan slängas i soprum B i ett speciellt kärl.

Batterier, glas, returpapper och kartonger samt förpackning av metall och hårdplast ska kastas i särskilda sopkärl vid norra gaveln.
Större saker som möbler och annat avfall ska demonteras innan det kastas i containern vid husets norra gavel. Det är inte tillåtet att slänga elektronikavfall eller vitvaror i containern då vi i så fall debiteras en extra sorteringsavgift vid tömningen! Containern ska hållas låst för att förhindra att obehöriga fyller den. Hänglåsen öppnas med entrényckel

TV-KANALER

Fastigheten är ansluten till ComHem (tele2). I din månadsavgift ingår de kanaler som ingår i ComHems basutbud, bland annat följande kanaler: SVT 1, SVT 2, TV 3, TV 4, Lunds lokal-TV, DR 1, och Danska TV 2. Filmkanaler kan erhållas mot extra avgift.
Du kan gå in på https://www.tele2.se/kundservice/tv-och-play/grundutbud och söka på din adress för att se vilka kanaler som ingår i grundutbudet.

TVÄTTSTUGOR

I husets källare finns 3 tvättstugor som får nyttjas av medlemmar klockan 08:00-22:00 alla dagar i veckan. Mellan klockan 22:00 och 08:00 är strömmen bruten i tvättstugorna. Den som tvättar ansvarar för städning enligt anslag i tvättstugorna. Bokning sker med nyckeltavla i källarkorridoren. Om man inte kommer inom 1 timme till bokad tid kan tvättiden övertas av någon annan. Fel på maskinerna rapporteras genom en lapp som läggs i brevlådan på expeditionen eller med mail till föreningen. Lägg även en lapp på den maskin som är sönder.


Information gällande lägenheten:

AVFLYTTNING/BESIKTNING

Besiktning bör beställas och utföras i god tid innan avflyttning. Då kan man hinna med att åtgärda eventuella brister innan avflyttning. Dessutom blir det då mindre diskussioner om brister vid försäljningen.

Observera att ni som har extra förråd måste tömma dessa till besiktningen.

BADRUM

Utsugsventilen från badrummet är av godkänd typ och kalibrerad mot vår centrala ventilationsanläggning för att garantera funktionen. Denna får ej bytas ut, och inga justeringar av luftflödet får utföras på den.

BADRUMSBRUNN

Golvbrunnen ska rensas från hår med mera minst en gång per månad. Det finns speciella uppsamlare till hår att sätta i badkarssilen som kan köpas på expeditionen.

Vid renovering är det viktigt att anlita en av föreningen utsedd rörmokare för byte av golvbrunnen, kostnaden för utbyte av golvbrunnen står föreningen för om det gäller utbyte av den ursprungliga, idag ej godkända golvbrunnen.

BADRUMSRENOVERING OBS VIKTIGT!

Vid renovering av badrummen ska styrelsen informeras i förväg och ritningar eller genomgång med er eller er hantverkare ska ske innan renovering påbörjas. Efter att renoveringen är avslutad ska den besiktigas av föreningen.
Tänk på att inga rör får byggas in, inga inbyggda vattenbehållare till vägghängda toaletter är tillåtna och avstängningsventiler ska finnas för både varm- och kallvatten där rören kommer in i badrummen. Det vattenburna elementet får ej tas bort även om ni installerar elektrisk golvvärme, det vattenburna elementet får dock bytas ut mot vattenburen handdukstork. Avstängningsventiler ska finnas för både inkommande och utgående värme där rören kommer in i badrummen. Allt VVSarbete, fuktspärrar, elarbete m.m. ska utföras av behörig fackman enligt gällande regelverk.
Utbyte av golvbrunn ska utföras av en av föreningen utsedd rörmokare (kontaktinformation fås på expeditionen. Kostnaden för utbyte av golvbrunnen står föreningen för om det gäller utbyte av den ursprungliga, idag ej godkända golvbrunnen. Ingen bilning av badrumsgolv är heller tillåten att utföras av annan rörmokare

FEL I LÄGENHETEN

Det är viktigt att omgående åtgärda fel i lägenheten såsom:

  • Droppande kranar eller kranar som för oväsen
  • Rinnande WC-stolar
  • Stopp i avlopp
  • Lösa uttag och väggströmbrytare m.m. är medlemmens eget ansvar

(Droppande kranar och rinnande WC-stolar kostar stora pengar per år.)

Endast stopp i avloppet efter golvbrunnen i badrummen är föreningens ansvar.

HUSSTOMME
Det är inte tillåtet att sänka innertak eller bygga på tak och väggar, detta då föreningens stomme är av lättbetong och inte innehåller några material som håller inne vatten eller möglar. Skador i egna påbyggen är lägenhetsinnehavarens eget ansvar, såväl som eventuella följdskador härutav på bostadsrättsföreningens stomme.