MÄKLARINFO

Huvuddelen av infon finns under respektive flik.

Uppdaterat 20240109

I övrigt:

Avgiften höjdes 1/1 2024 med 5%. Inga ytterligare höjningar planerade.

Alla större renoveringar eller projekt är lagda på is p.g.a. ränteläget.

I föreningen finns 80 parkeringsplatser i en inhägnad del, varav 10 har laddstolpar, samt ca 46 parkeringsplatser på öppen yta.

Lediga platser på öppen och inhägnad parkering finns. På den öppna parkeringen har du ingen egen plats. garanterad.

Kostnad finns under parkering.

Föreningens lån med löptid och ränta finns i årsredovisningen.

Det finns inga planerade stadgeändringar.

Tänk på att förklara för potentiella kunder att dom inte köper lägenheten, utan en andel i föreningen med rätt till att använda en lägenhet. Det har varit problem med detta, i synnerhet med icke svenskspråkiga köpare. Detsamma vad det gäller korridorstädning.

Dom boende städar själva korridorerna, varje lägenhet ska städa en gång per månad.