Ny ordförande

Vår ordförande Lovisa Klarén har tyvärr av personliga skäl blivit tvungen att avgå. Vi tackar henne för allt arbete hon har lagt ner för föreningen.

Det innebär att Christer Jakobsson, som vice ordförande, går upp som ordförande fram till årsmötet.