Elavtal

Vi har haft ett mycket förmånligt elavtal med fast pris, tyvärr så går det ut den sista november. För att få en viss stabilitet i framtiden så har vi valt att ansluta oss till HSB:s elavtal. Vi bedömer att dom kan få fram ett betydligt bättre pris än om vi skulle förhandla själva. Dom förhandlar fram sitt avtal för ungefär 250 bostadsrättsföreningar.

HSB:s elavtal kommer att gälla från årsskiftet 2023-24. Det innebär att vi kommer att ha ett avtal med rörligt pris under december 2023.