Mörka korridorer

Vi har problem med att ljuset inte fungerar i korridorerna på sjunde och åttonde våningen i 6A. Elektriker är beställd.