Framtiden, styrelsen och årsmötet

Föreningen är vi och ju bättre jobb vi gör i styrelsen, ju bättre blir det för oss alla boende.

Vi kommer att hålla årsmöte tisdagen den 23/4 kl 18 i gillestugan. Vi behöver fylla på styrelsen och valberedningen, då några lämnar sin plats.

Är du intresserad av att hjälpa till i styrelsen eller valberedningen eller vill föreslå någon annan så kontakta antingen Valberedningens sammankallande Katrin Dahlin eller lägg en lapp i föreningens brevlåda.

Det är roligt att jobba i styrelsen och man får också se och påverka allt som rör föreningen