Elpriser

På nästa avi kommer dom nya elpriserna och det blir en märkbar höjning. T.o.m. november 2024 hade vi ett mycket förmånligt elavtal, tyvärr har det inte varit möjligt att teckna ett lika bra avtal utan vi utnyttjar nu HSB:s upphandling. Styrelsen har gjort bedömningen att det ger oss bäst pris.

Dessutom så har det tidigare år debiteras fel och bara en del av kostnaden per kWh betalats direkt av dom boende (ungefär 63%). Det har blivit fel och dessutom orättvist mot dom som försöker spara på el, i fortsättningen kommer hela kostnaden debiteras.

När solcellerna är igång, så kommer vi att generera en del egen el. Det har varit en stor investering (1,2-1,3 miljoner). Vi har lyckats betala det här utan att ta upp ytterligare lån, men föreningen behöver ha igen pengarna.

Huset har en konstig elförsörjning (antagligen beroende på husets historia), så 6A har en elledning in och och 6B en annan. Man kan inte bara koppla ihop dom två halvorna, utan solelen kommer att kopplas in på 6B:s elanslutning. Det innebär att mycket av elen som förbrukas i 6B kommer att komma från solcellerna och det som blir över kommer föreningen att sälja. Som användare kommer vi inte att märka någon skillnad på var elen kommer ifrån eller kostnaden, förutom att vi kan vara stolta över att vi genererar egen el.

Den beräknade återbetalningstiden är 12 år, men med tanke på att elpriserna har gått upp, så blir den troligtvis kortare.

Alla i huset kommer att betala lika mycket för elen och den kommer som vanligt på avin. Pengarna för solelen kommer att gå in till föreningen, så att vi kan finansiera investeringen och för el utifrån till Kraftringen/Vattenfall.

Vi kommer inte att se att debiteringarna på avin sjunker, men förhoppningsvis kommer solelen att hjälpa oss så att vi kan hålla nere avgifterna i framtiden, delvis genom att föreningen inte behöver betala för den gemensamma elen i 6B och delvis för att vi kommer att behöva köpa mindre el.