Felanmälan och HSB

Det råder en viss förvirring om hur man ska göra med olika saker.

Föreningen köper förvaltar- och ekonomitjänster av HSB, men inte felanmälan eller annan hjälp.

Inga fel ska anmälas till HSB. Ej akuta fel på det gemensamma ska anmälas till styrelsen genom formuläret här på hemsidan eller med en lapp i föreningens brevlåda utanför expen. Är det riktigt akut så får ni givetvis söka rätt på någon i styrelsen, så att vi kan åtgärda det snabbt.

Fel i lägenheten, med undantag av elementen, är lägenhetsinnehavarens ansvar och ska inte anmälas varken till föreningen eller HSB, utan åtgärdas av lägenhetsinnehavaren, som vid behov på egen bekostnad får ta dit hantverkare, se fliken ”Kontaktinformation” för rekommenderade firmor.

Är det ett fel som påverkar andra måste det givetvis anmälas, t.ex. översvämning.

Vi har valt att inte köpa felanmälanstjänsten av HSB eftersom den är ganska dyr och onödigt att belasta föreningen ekonomi med det.

Som boende ska ni ha kontakten med styrelsen, som sedan vid behov, kontaktar HSB. Det enda undantaget är problem med hyresavierna, som ni kan ta direkt med HSB.