Årsmöte 23/4 kl 18

Föreningen kommer att hålla sin årsstämma tisdagen den 23 april kl 18, i gillestugan.

En röst per lägenhet, oavsett antalet boende. Bostadsrättshavaren har rösträtten, men kan representeras av ombud, se stadgarna.

Mer information kommer i brevlådorna.

Om ni har något som ni vill ska behandlas på stämman, ska det skriftligen lämnas in till styrelsen, senast sex veckor före stämman, d.v.s. senast 12/3.

Välkomna