Vattenskada källaren 6B

Ocab är klara med torkningen av källaren, vi inväntar byggare som ska återställa.
Tyvärr är Gillestugan samt bastu fortsatt ej bokningsbara.