Fasader och solceller

Södra fasaden är i princip färdig, bara lite småsaker kvar.

Vi har upptäckt någon mindre skada på norra fasaden, vi kommer att undersöka hur vi kan åtgärda den.

Vi kommer att ha uppstartsmöte med solcellsinstallatören i nästa vecka, v 35.