Sopsortering!

Hej! 😊

Vi vill påminna om vår breda avfallshantering. I B-trappans soprum kan restavfall, matavfall och småelektronik slängas. I A-trappans soprum kan restavfall, matavfall och lampor slängas.

I den norra vingen finns det kärl för plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar, ofärgat och färgat glas, returpapper och batterier. Det finns även en container där huset kan slänga grovsopor och i denna får man inte slänga vitvaror, datorer eller elektroniska varor! Sådana saker får man själv ombesörja bortforsling av. Slängs dessa varor i containern får föreningen böta vilket är väldigt tråkigt.

För miljön tar vi vårt ansvar och ser vi till att allt avfall hamnar på rätt plats 😊

Ha det fint!

Styrelsen