Hur har ni det med brandskyddet?

MSB rekommenderar att ni har en pulversläckare på 6kg och en brandfilt i varje lägenhet

Det behövs också brandvarnare, åtminstone två per lägenhet. Dom behöver kontrolleras åtminstone någon gång per år, så att batteriet är OK och att dom fungerar i övrigt. Det kan ju vara en bra idé att göra det i slutet av november, innan man börjar med en massa levande ljus.

Om det börjar brinna så är det bästa att ni stannar i lägenheten, så kan brandkåren hämta ner er från balkongen. Ni är ganska väl skyddade i lägenheten, om ni inte öppnar korridordörren i onödan. Korridorerna kan vara rökfyllda och svåra att orientera sig i, även om det finns nödbelysning.

I husets allmänna utrymmen, tvättstugor, förråd, källarkorridorer, ÖII m.m. finns det hopkopplade brandvarnare som börjar tjuta om dom detekterar en brand. Det är förbjudet att använda sprayfärg eller hålla på med något brandfarligt i snickarboa. Sprayfärgerna är ingen stor brandrisk, men utlöser brandlarmet.

Det finns ingen anledning till att bli oroliga, vi har ett bra brandskydd i huset men en olycka kan ju alltid hända och då är det bra att vara förberedd.

Vi har också två hjärtstartare i huset, en på bottenvåningen och en på våning 4, ungefär mitt i huset. Om någon råkar ut för hjärtstopp, så är det bara att ta ut en. Den instruerar själv hur man ska använda den