Valberedningens förslag till styrelse

Ordförande för ett år:

Birgitta Billgren

Ledamöter för två år:

Mats Linde,

Saga Aghazadez,

Csongor Tyiák,

Suppleanter för ett år:

Jyri Markkula,

Hans Holm

Ledamöter som valdes på två år 2023, d.v.s till 2025 och därigenom sitter kvar utan val

Chris Clarensius

Dragan Spasojevic