Slutspurt för solcellerna

Den 21/2 kommer solcellerna att slutbesiktas. Det innebär att vi tillsammans med vår inhyrda besiktningsman och leverantören går igenom anläggningen och ser att den är riktigt gjord och att allt fungerar som det ska.

Om allt blir godkänt, så är den klar att ta i drift, men det är inte helt ovanligt att det dyker upp saker som behöver åtgärdas, men då ska det göras fort och en rimlig bedömning är att anläggningen ska vara i drift senast i april.