Krock på P-platsen

Det har varit en olycka på den inhägnade p-platsen och två bilar har blivit påkörda. Vi har tagit fram ägarna, (ingen är skriven i huset).

Påkörarens försäkringsbolag kontaktar deras försäkringsbolag och så kan det förhoppningsvis lösas relativt smärtfritt. Det innebär att föreningen inte är inblandad, utan det löses mellan bilägarnas respektive försäkringsbolag.