Sollceller

Installationen går framåt. Det mesta är klart. Det mesta som återstår är byråkrati med tillstånd hit och dit och besiktning.

Kraftringen har idag godkänt inkopplingen till elnätet.