Kontakt med styrelsen

Om vi i styrelsen ska få en rimlig arbetssituation, så får vi be er respektera kontaktvägarna.

Kontakter för akuta situationer finns under fliken ”Kontaktinformation”. Vid icke akuta ärenden ska kontakten ske via föreningens mail, kontaktformuläret på denna sida, via brevlådan vid expeditionen eller besök på expeditionen under öppettiderna.

Som exempel är översvämning i källaren en akutsituation, medan en trasig lampa eller regler för ombyggnad av badrum inte är akuta situationer.