Vi och HSB

Vi har ett problem med att medlemmarna ringer HSB och felanmäler eller klagar på trädgårdsskötseln, detta är helt fel. Vi köper förvaltartjänster och hanteringen av hyrorna av HSB, inget annat. Det innebär...